INFOLINKA PO-PÁ 9:00 - 15:00
+420 604 877 778
info@magichouse.cz
 • Home
 • O firmě
 • Služby
 • Reference
 • Kontakt
 • Prohlášení o zachování důvěrnosti, ochrana dat

  Prohlášení o zachování důvěrnosti má za cíl informovat vás o typech on-line informací, které o vás, jako o návštěvnících stránek www.MagicHouse.cz (dále označovaných jen jako stránky, naše stránky, stránky MagicHouse) získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací. 

  Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat, prosíme vás o jeho občasné překontrolování. Toto Prohlášení vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.

  Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti 
  Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na virtuální adrese http://www.magichouse.cz.

  Proč shromažďujeme informace
  Hlavním důvodem a cílem získávání informací o vás je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a umožnit jim jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě nákupu či objednání zboží nebo při hledání informací na stránkách MagicHouse použijeme vaše osobní informace k vyplnění závazné objednávky nebo pro zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.

  Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme
  Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu - informace, které umožňují identifikaci osoby a informace, které neumožňují identifikaci osoby.

  Jak informace o vás získáváme
  K získání informací používáme řadu způsobů:

  Nakládání s informacemi
  Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich www stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení potřeb zákazníka MagicHouse (servis apod.). V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti.
  Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné. V případě prodeje či sloučení společnosti MagicHouse s jiným subjektem lze předpokládat postoupení informací novému subjektu s cílem dalšího poskytování služeb uživatelům MagicHouse.

  Přístup k informacím o vaší osobě, změna a aktualizace
  Pro potřeby zajištění odpovídajících služeb MagicHouse je nutné zajistit, aby informace a údaje o vás byly přesné a úplné. Údaje o vaší osobě můžete opravit zasláním odpovídajícího požadavku na adresu správce systému prostřednictvím e-mail zprávy na info@magichouse.cz.

  "Cookies" a jejich funkce na stránkách MagicHouse
  "Cookie" je datový soubor odeslaný stránkou MagicHouse na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek MagicHouse nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách MagicHouse nebudou pro vás dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit legálně.

  Ochrana získaných a poskytnutých informací
  MagicHouse se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě zákazník uvedl, plně v souladu s ustanoveními zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. MagicHouse se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek MagicHouse nebo poskytnutých vámi na základě dobrovolného rozhodnutí. Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá MagicHouse dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy.

  Odkazy na webové stránky třetích subjektů
  Některé stránky MagicHouse obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a MagicHouse nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na stránkách MagicHouse umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských společností. MagicHouse nemá žádný vliv na obsah takových stránek a neneseme odpovědnost za postupy zachování důvěrnosti u takových stránek.

  Ochrana soukromí vašich dětí
  Společnost MagicHouse respektuje související národní a mezinárodní právní předpisy včetně Zákona o ochraně soukromí dětí on-line (Childrens On-line Privacy Protection Act. (COPPA), který platí v USA.

  Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti
  Případně změny a doplnění podmínek Prohlášení o zachování důvěrnosti budou zveřejněny vždy na tomto místě. Prosíme vás, abyste si vždy ověřili tyto podmínky předtím, než začnete prohlížet stránky MagicHouse.

  Kontaktní informace
  Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich informací společností MagicHouse s.r.o. nebo tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti, kontaktujte nás na e-mail adrese info@magichouse.cz.

  Použitá terminologie
  URL je adresa dokumentů v síti World Wide Web (dále "www") - http://www.magichouse.cz je URL adresa domovských stránek společnosti MagicHouse s.r.o. v České republice. 
  IP adresa je identifikátor zařízení připojené k síti z protokolem Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), např. "www". Jednoduše řečeno IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači při prohledávání informací na Internetu a webové servery tak mohou lokalizovat a identifikovat váš počítač.

  01. 01. 2015 MagicHouse s.r.o.